Sınav Başvuru Adımları
Sınav Başvuru Adımları

Açılan Sınava Başvuru

Açılan sınava bireysel başvurular AESOBMSM İktisadi İşletme internet sayfasındaki www.aesobmsm.org.tr yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da AESOBMSM İktisadi İşletme’ e elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir.

Online ya da elden yapılan başvuruların sahipleri, AESOBMSM İktisadi İşletme internet adresinde www.aesobmsm.org.tr  yayımlanan banka hesap bilgilerine, dahil olmak istediği sınava göre Ücret Çizelgesinde belirtilen ücreti öder. Ödeme dekontunun açıklama kısmında; başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, sınava girilecek olan Ulusal Yeterlilik Adı/Seviyesi varsa çalıştığı kuruluş ismi yer almalıdır.

Online Başvurularda;

İnternet sayfasında yer alan başvuru alanından, girilmek istenen sınava ilişkin bilgiler ile kişisel bilgiler kaydedilir ve destek dokümanlar (dekont, kimlik fotokopisi vb.) yüklenerek başvuru işlemi tamamlanır. Ardından AESOBMSM İktisadi İşletme Portal tarafından başvuru sahibi için kullanıcı adı ve şifre oluşturularak, bu şifre ile başvuru sahibinin kendisine ait tüm bilgilere (başvuru durumu, sınav sonuçları, belge sorgulama vb.) ulaşabilmesi sağlanır. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Başvuru Formu(1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce AESOBMSM İktisadi İşletme kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Elden/kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda;

Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) AESOBMSM İktisadi İşletme internet adresi www.aesobmsm.org.tr üzerinden indirilerek doldurulur. Başvuru Formunun ekine, yine internet sayfasından indirilen Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) imzalanarak, kimlik fotokopisi ve ödeme dekontu ile birlikte sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye elden teslim edilir ya da kargo-posta yoluyla gönderilir.

Tüm başvurularda (online/elden/kargo/posta) sınav başvuru talebi Belgelendirme Sorumlusu tarafından incelenir. İnternet başvuru bilgilerinde ya da gönderilen/teslim edilen dokümanlarda herhangi bir eksik ya da hata varsa Belgelendirme Sorumlusu tarafından başvuru sahibi ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksiklikleri tamamlanan başvuru sahibinin Başvuru Formunun başvuru onay hanesi Belgelendirme Sorumlusu tarafından imzalanarak onaylanır.

Başvurunun reddedilmesi durumunda ilgili başvuru sahibine e-posta/sms/telefon yoluyla başvuru reddine ilişkin bilgilendirme yapılır. Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz.

Başvuru süreci tamamlanan ve onaylanan adayların görüldüğü Sınav Aday Yoklama Listesi, Belgelendirme Sorumlusu tarafından yazılımdan indirilerek, sınav organizasyonu hakkında adaylara e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

Aday, sınav yerine ulaşımını kendisi sağlar.

Kurumsal/Toplu Başvuruların Alınması

AESOBMSM İktisadi İşletme, yazılım üzerinden dijital olarak kurumsal/toplu genel başvuru ya da açılan sınava başvuru yapılabilir.

Çalışanlarının belgelendirilmesini talep eden müşteri, sınavlar için kendi işletme sahasının/merkezinin kullanılmasını talep edebileceği gibi (Gezici Sınav Birimi), sınavların AESOBMSM İktisadi İşletme Sınav Merkezinde düzenlenmesini de talep edebilir.

Online Başvurularda;

Açılan sınava kurumsal/toplu başvurular AESOBMSM İktisadi İşletme internet sayfasında www.aesobmsm.org.tr yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da AESOBMSM İktisadi İşletme’ye elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir. AESOBMSM İktisadi İşletme’ye yapılacak kurumsal/toplu başvuru sürecinde müşteri temsilcisi, AESOBMSM İktisadi İşletme tarafından kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapar ve sistemin başvuru için ekran yönlendirmelerini takip eder.

AESOBMSM İktisadi İşletme internet sitesi üzerinden kurumsal/toplu başvuru işlemi gerçekleştiren işletme ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanır. Böylece kişisel verilerin korunmasına ilişkin paylaşılacak olan her türlü bilginin gizliliğini koruma altına alacak hükümler taraflara bildirilir. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce AESOBMSM İktisadi İşletme’ye kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Sınav Merkezinde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Genel ya da açılan sınava yapılan başvuru süreci, AESOBMSM İktisadi İşletme Sınav Merkezinde gerçekleştirilmesi talep edilen sınavların başvuru süreci Bireysel Başvuruların Alınması başlığı altında anlatıldığı üzere gerçekleştirilir. 

Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Çalışanını belgelendirme talebinde bulunan müşteri, sınavı talep edilen Ulusal Yeterlilik/Birimi, aday sayısı, kurum/kuruluşa ait bilgileri (lokasyon/sektör) e-posta göndererek www.aesobmsm.org.tr  AESOBMSM İktisadi İşletme’ye genel başvuruda bulunabilir. 

Belgelendirme Sorumlusu ön başvuruyu incelemesinin ardından (talep edilen sınav kapsamı AESOBMSM İktisadi İşletme yetkilendirildiği alanlarla ilgili olması durumu, başvuru sayısı vb. hususları) müşteri ile irtibata geçerek, başvuru işlemlerinin Bireysel Başvuruların Alınması maddesinde anlatıldığı şekliyle gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilendirmede bulunur.

Bilgilendirmenin ardından müşteriye müşterinin ve AESOBMSM İktisadi İşletme yükümlülüklerinin tanımlandığı Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesini, sınav alanlarının yeterliliğinin denetlendiği Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formunu, Performans Sınav Alanı Uygunluk Formunu e-posta yoluyla gönderir. Belgelendirme Rehberinin AESOBMSM İktisadi İşletme internet sitesinden www.aesobmsm.org.tr indirilebileceğinin bilgisi verilir, rehberin müşteri tarafından incelenmesi istenir.

Ardından Belgelendirme Sorumlusu tarafından

Aday Başvuru Dosyasını oluşturmak üzere;

Ø  Başvuru Formu (1 nüsha ıslak imzalı asıl),

Ø  Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl),

Ø  Sınav ücretlerinin yatırıldığını gösterir dekont,

Ø  Aday kimlik fotokopisi,

Müşteri Başvuru Dosyasını oluşturmak üzere;

Ø  Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl),

Ø  Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu (1 nüsha ıslak imzalı),

Ø  Performans Sınav Alanı Uygunluk Formu (1 nüsha ıslak imzalı asıl),

Ø  Sınav merkezinin dışarıdan görünümüne ilişkin en az 1 en fazla 3 fotoğraf,

Ø  Teorik sınav alanı/alanlarının sınırları belirlenmiş ve sınav düzenlemeye elverişli olduğunu gösterir en az 3 en fazla 5 fotoğraf,

Ø  Performans sınav alanı/alanlarının sınırları belirlenmiş ve sınav düzenlemeye elverişli olduğunu gösterir en az 3 en fazla 5 fotoğraf kargo/posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla müşteriden talep edilir.

Başvuru sahiplerine ait genel bilgilerin yer aldığı (adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi vb.) Aday Bildirim Formu e-posta yoluyla müşteriden ayrıca talep edilir.

Aday Başvuru Dosyasında ya da Müşteri Başvuru Dosyasında herhangi bir eksik ya da hata varsa Belgelendirme Sorumlusu tarafından müşteri ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksikleri tamamlanan Aday Başvuru Formlarının ilgili alanları Belgelendirme Sorumlusu tarafından imzalanarak onaylanır.

Başvurunun reddedilmesi halinde ilgili müşteriye e-posta yoluyla başvuru reddine ilişkin bilgilendirmede bulunulur. Reddedilen başvurularda, sınav ücretlerinin iadesi Ücret Talimatına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Sınavların gerçekleştirileceği tarih(ler), Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasının ardından müşteri ile karşılıklı görüşülerek kararlaştırılır.

Başvurusu yapılan kişi sayısının 8 den (sekiz) az olması durumunda, Gezici Sınav Biriminde sınav gerçekleştirilmez. Söz konusu kişiler AESOBMSM İktisadi İşletme planladığı başka bir sınav organizasyonuna dahil edilirler.