Vizyon, Misyon ve İlkemiz
Vizyon, Misyon ve İlkemiz

MİSYON

Öncelikli olarak Enerji Sektörü bünyesinde ve diğer sektörlerde ulusal yeterlilik sistemi ve mesleki yeterlilik belgelendirmesi konusunda farkındalık yaratarak, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, belgelendirilmiş nitelikli eleman istihdamını arttırmak; hizmet verilen sektör çalışanları ve işverenleri tarafından kabul gören bağımsız, güvenilir, etik, adil ve tarafsız kurallar çerçevesinde, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı ve MYK mevzuatını uygun olarak ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek.

 

VİZYON

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi olarak Türkiye’ nin Enerji alanında etkin, sürdürülebilir ve öncü, Mesleklerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişileri tarafsız, adil ve güvenilir bir şekilde belgelendirerek sektöre katkı veren, ekonomik ve teknik açıdan sürdürülebilirliğini sağlayan bir personel belgelendirme merkezi olmak.