Üst Yönetim Taahüdü
Üst Yönetim Taahüdü
Üst Yönetim Taahüdü
Üst Yönetim TaahüdüÜST YÖNETİM TAAHHÜDÜ


AESOB İktisadi İşletme Üst Yönetimi

 • AESOB İktisadi İşletme yürüteceği sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tümünde gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük ve bağımsızlık ilkelerine uygun hareket edeceğini,
 • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirilen personele hiçbir şekilde baskı uygulamayacağını, görev ve sorumlulukları dışında bir müdahalede bulunmayacağını,
 • Herkesin verilen hizmetlere eşit imkân ve adil ücret ile ulaşabileceğini, bu hizmetler için aşırı mali veya sınırlayıcı şartların yanı sıra hizmetlere erişimi engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürlerin öne sürülmeyeceğini,
 • AESOB İktisadi İşletme’ deki personel belgelendirme işlemlerinin eğitimli ve tecrübeli personel ile gerçekleştirileceğini,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında kişilerden elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • AESOB İktisadi İşletme’nin yetkisi kapsamındaki Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikte belirtilenlerin dışında, başvuru sahiplerinden, adaylardan ve belgelendirilmiş kişilerden, herhangi bir özel/ek eğitim vb. koşul talep etmeyeceğini; belirlenen belgelendirme kriterlerinin adil, eşit, uygulanabilir olan tüm mevzuat ve prosedürler ile uyumlu olacağını,
 • Belgelendirme süreci şartlarının, başvuruların değerlendirilmesinin ve belgelendirme kararının sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutulacağını,
 • Adayları, belgelendirilmiş kişileri ve onları çalıştıran kurum/kuruluşları yanıltacak, yanlış yönlendirecek herhangi bir tanıtım faaliyetinin içinde yer almayacağını,
 • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde çıkar çatışmasına sebebiyet verecek davranış ve kararlarda bulunmayacağını; dürüstlüğünü tehlikeye atacak bir bağlantı içinde olmayacağını, sistemin bağımsızlığına ve tarafsızlığına zarar verebilecek gelişmelere dair önleyici tedbirlere uyacağını,
 • Çıkar çatışmalarına sebep olabilecek hususların sürekli analiz edilerek belgelendirme faaliyetlerinin yönetileceğini,
 • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi- Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) mevzuat ve rehberleriyle belirlen yöntemlere uygun çalışacağını,
 • AESOB İktisadi İşletme bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemeyeceğini,
 • Yapılan personel belgelendirme faaliyetlerinde, adayların başvurularının alınmasından adayın belgelendirilmesine ve belgelendirme sonrası sürecin sürekli analiz edileceğini,
 • Finansal olarak sürdürülebilirliğini sınav ve belgelendirme faaliyetlerinden sağlamanın yanı sıra, kurucu kuruluşu olan AESOB tarafından da sürdürülebilirliğine ilişkin destek alacağını,
 • Belgelendirme kararını verme, sürdürme, yenileme, belge kapsamını genişletme, belge kapsamını daraltma, belgeyi askıya alma ve geri çekme kararları dahil olmak üzere belgelendirmeye ilişkin tüm kararlarından sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

06.09.2021

Adlıhan DERE

Yönetim Kurulu Başkanı