Sınavın Tekrarı İptali
Sınavın Tekrarı İptali

Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

Ø  Belge sahibi hakkında, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında incelenerek ispatlanan kesinleşmiş şikayetin bulunması,

Ø  Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunamaması,

Ø  Belge sahibinin, belgelendirme programı şartlarını karşılayamadığının ve artık mesleğini icra edemeyeceğinin tespit edilmesi,

Ø  Belge sahibin, belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte yer alan şartları sağlayamaması,

Ø  Belge sahibinin, belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlayamaması

durumlarında, belge geçerlilik süresine bakılmaksızın belgesi iptal edilir. Belge sahibi iptal edilen belgenin kullanımını durdurmakla ve 20 (yirmi) gün içerisinde belge, kimlik kartı ve eklerini AESOBMSM’ ye iade etmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu belge sahibidir. İptal durumu, Belgelendirme Sorumlusu tarafından belge sahibine e-posta veya telefon yoluyla bildirilerek, AESOBMSM İktisadi İşletme internet sayfasındaki (https://aesobmsm.org.tr/) belge sorgulama sekmesinden duyurulur.

Uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Belgesi iptal edilen kişi ilk başvuru sürecini uygulayarak yeniden belgelendirme talebinde bulunabilir.

Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.