Sınav Organizasyonu
Sınav Organizasyonu

Genel başvurularda, AESOBMSM İktisadi İşletme gelen başvuruların yoğunlukta olduğu tarih aralığı için sınav planlaması yapılır. Sınavların Sınav Merkezi’nde düzenlenmesi halinde, sınav tarihleri AESOBMSM İktisadi İşletme tarafından kararlaştırılır. Sınavların Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilmesi halinde, sınav tarih(ler)i, Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasının ardından müşteri ile karşılıklı görüşülerek kararlaştırılır.

Sınavlar AESOBMSM İktisadi İşletme internet sayfası  www.aesobmsm.org.tr üzerinden ilan edilir ve sınava katılacak olan adaylara ya da toplu başvuruda bulunan yetkiliye e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.