Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3)
Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3)

Programın Adı

Sıhhi Tesisatçı

Seviyesi

Seviye 3

Programın Amacı

Sıhhi tesisat döşenecek her türlü yapının keşfini yapan, boru döşeyen, döşenen tesisata ürün monte eden, kurulan sistem ve ürünleri test ve kontrol ederek devreye sokan aynı zamanda mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin arttırılması için;

·        Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanılamak,

·        Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

·        Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Başvuru Ön Şartları

Herhangi bir ön şart tanımlanmamıştır.

Başvuruda İstenen Belgeler

·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·        Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

·        Belge Kullanım Sözleşmesi

·        Başvuru Formu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim sistemleri, İş Organizasyonu

A2- Sıhhi Tesisat Keşif İşlemleri

A3- Sıhhi Tesisat Ön Hazırlık ve Montaj İşlemleri

A4- Sıhhi Tesisata Ürün Montajı

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

-

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterliliklerin tamamından başarılı olması gereklidir.

Sınav Türü

·        Teorik

·        Performans

Sınav Süresi

Teorik sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir.

Soru Sayısı

Teorik sınavda adaylara en az doksan (90) soruluk, her biri eşit puan değerinde, 4 (dört) seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

Başarı Kriterleri

·        Yazılı sınavda soruların en az %60’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

·        Performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %60 başarı göstermesi gerekir.

 

 

 

 

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde 1 yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavlar için ilk başvuru koşulları geçerlidir.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 yıl                                                                                              

Belge Gözetim Sıklığı

-

Belge Gözetim Yöntemi

-

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

-

Yeniden Belgelendirme Şartları

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)      5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b)     Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.