Hakkımızda
Hakkımızda

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanuna göre kurulan dernekler aralarında birlik ve dayanışma kurma ve kuruluşların gelişmesini sağlamak için 1966 yılında Antalya Esnaf ve Sanatkâr Dernekleri Birliğini kurmuşlardır. 4 Ağustos 1964 tarihinde yürürlüğe giren 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanunu bu tarihten günümüze kadar geçen yaklaşık 40 yıllık uygulama süresi içerisinde yapılan düzenlemelerle günün şartlarına göre yenilenmiştir. 17/05/1991 tarih ve 20874 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle dernek sözcüğü oda olarak değiştirilmiştir. Buna göre Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası ünvanını, Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birlikleri ise Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ünvanını almıştır. 1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimini kanununa göre kanun kapsamına alınan mesleklerle ilgili olarak ihtisas odaları kurulmuştur. Avrupa Birliğine girme konusunda yoğun bir çalışmanın gösterildiği günümüzde mesleki eğitimin önemini bilen AESOB esnaf ve sanatkarın mesleki eğitim için ihtiyaç duyulan programları uygulamaktadır. Voc-Test III projemiz 08.10.2020 tarihinde imzalanmış olup 01.11.2020 tarihinde başlamıştır.