Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3)
Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı (Seviye 3)

Programın Adı

Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı

Seviyesi

Seviye 3

Programın Amacı

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma gerekliliklerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde doğal gaz dağıtım şebekesinde, gazlanmış hatlar veya tadilatı gerçekleştirilmiş tesisatlarda, sayaç ve aksesuarlarının montajını, bağlantılarının uygunluğunun kontrolünü yapan doğal gaz sayaç sökme takma elemanının;

·        Sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

·        Geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

·        Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Başvuru Ön Şartları

-

Başvuruda İstenen Belgeler

·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·        Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

·        Belge Kullanım Sözleşmesi

·        Başvuru Formu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

18UY0342-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

18UY0342-3/B1 Diyaframlı Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri

18UY0342-3/B2 Endüstriyel Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri

18UY0342-3/B3 Endüstriyel Doğal Gaz Sayaç Aksesuarları Sökme Takma İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamı ile B grubu yeterlilik

birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.

Sınav Türü

·        Teorik

·        Performans

Sınav Süresi

Teorik sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir.

Soru Sayısı

Teorik sınavda adaylara en az otuz (30) soruluk, her biri eşit puan değerinde, 4 (dört) seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

Başarı Kriterleri

·        Yazılı sınavda soruların en az %60’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

·        Performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

 

 

 

 

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde 1 yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavlar için ilk başvuru koşulları geçerlidir.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 yıl                                                                                              

Belge Gözetim Sıklığı

-

Belge Gözetim Yöntemi

-

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

-

Yeniden Belgelendirme Şartları

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)      5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b)     Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.