Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı (Seviye 4)
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı (Seviye 4)

Programın Adı

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı

Seviyesi

Seviye 4

Programın Amacı

Ülkemizde iklimlendirme sektörünün gelişmesiyle bireysel ve ticari klima sistemlerinin montajını yapan, bu cihazların servis işlemlerini gerçekleştiren, müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendiren ve bu sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda bu yeterliliğin amacı;

·       Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

·       Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

·       Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme

kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Başvuru Ön Şartları

Herhangi bir ön şart tanımlanmamıştır.

Başvuruda İstenen Belgeler

·       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·       Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

·       Belge Kullanım Sözleşmesi

·       Başvuru Formu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

18UY0377-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite

18UY0377-4/A2 Bireysel ve Ticari Klima Montaj Ön Hazırlığı, Montaj ve Demontajı

18UY0377-4/A3 Bireysel ve Ticari Klimanın Devreye Alınması ve Müşteriye Teslim İşlemleri

18UY0377-4/A4 Bireysel ve Ticari Klima Sistemlerinin Bakımı, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

-

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

Yeterlik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinden başarılı olunması zorunludur.

Sınav Türü

·       Teorik

·       Performans

Sınav Süresi

Teorik sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir.

Soru Sayısı

Teorik sınavda adaylara en az doksan (90) soruluk, her biri eşit puan değerinde, 4 (dört) seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

 

 

Başarı Kriterleri

·       Yazılı sınavda sorularından A1 birimine en az %60’ına, A2, A3, A4 birimlerine en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

·       Performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde 1 yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavlar için ilk başvuru koşulları geçerlidir.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 yıl                                                                          

Belge Gözetim Sıklığı

-

Belge Gözetim Yöntemi

-

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

-

Yeniden Belgelendirme Şartları

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)     5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b)     Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.