Başvurunun Onaylanması
Başvurunun Onaylanması

Açılan Sınava Başvuru

Açılan sınava bireysel başvurular AESOBMSM İktisadi İşletme internet sayfasındaki www.aesobmsm.org.tr yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da AESOBMSM İktisadi İşletme’ e elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir.

Online ya da elden yapılan başvuruların sahipleri, AESOBMSM İktisadi İşletme internet adresinde www.aesobmsm.org.tr  yayımlanan banka hesap bilgilerine, dahil olmak istediği sınava göre Ücret Çizelgesinde belirtilen ücreti öder. Ödeme dekontunun açıklama kısmında; başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, sınava girilecek olan Ulusal Yeterlilik Adı/Seviyesi varsa çalıştığı kuruluş ismi yer almalıdır.

Online Başvurularda;

İnternet sayfasında yer alan başvuru alanından, girilmek istenen sınava ilişkin bilgiler ile kişisel bilgiler kaydedilir ve destek dokümanlar (dekont, kimlik fotokopisi vb.) yüklenerek başvuru işlemi tamamlanır. Ardından AESOBMSM İktisadi İşletme Portal tarafından başvuru sahibi için kullanıcı adı ve şifre oluşturularak, bu şifre ile başvuru sahibinin kendisine ait tüm bilgilere (başvuru durumu, sınav sonuçları, belge sorgulama vb.) ulaşabilmesi sağlanır. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce AESOBMSM İktisadi İşletme kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Elden/kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda;

Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) AESOBMSM İktisadi İşletme internet adresi www.aesobmsm.org.tr üzerinden indirilerek doldurulur. Başvuru Formunun ekine, yine internet sayfasından indirilen Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) imzalanarak, kimlik fotokopisi ve ödeme dekontu ile birlikte sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye elden teslim edilir ya da kargo-posta yoluyla gönderilir.

Tüm başvurularda (online/elden/kargo/posta) sınav başvuru talebi Belgelendirme Sorumlusu tarafından incelenir. İnternet başvuru bilgilerinde ya da gönderilen/teslim edilen dokümanlarda herhangi bir eksik ya da hata varsa Belgelendirme Sorumlusu tarafından başvuru sahibi ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksiklikleri tamamlanan başvuru sahibinin Başvuru Formunun başvuru onay hanesi Belgelendirme Sorumlusu tarafından imzalanarak onaylanır.