Ulusal Meslek Standartlarının Revizyonu için Görüş Talebi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak yürütmekte olduğumuz VOC-TEST MERKEZLERİ - III Hibe Programı kapsamında 01.11.2020 tarihinde başlayan TREESP2.3.TUYEP/P-03/28 sözleşme numaralı  "Enerji Sektöründe Antalya" projemiz çerçevesinde Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Seviye-3, Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Seviye-4, Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Seviye-3, Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı Seviye-4, Sıhhi Tesisatçı Seviye-3, Doğal Gaz Sayaç Takma Sökme Elemanı Seviye-3  mesleklerin Ulusal Meslek Standartlarının revizyonu için 16.07.2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bulunmaktayız.

AESOB olarak, söz konusu tüm meslekler için sahada gerçekleştirdiğimiz araştırma ve inceleme faaliyetleri ile birlikte ilgili tarafların katılımlarıyla düzenlediğimiz geniş katılımlı çalıştaylar neticesinde revizyonu yapılan Ulusal Meslek Standartları hazırlanmış ve görüşlerinize sunulmuştur.

 

Ulusal Meslek Standartları’nın  en doğru şekilde oluşturulması için, ilgili kuruluşların görüş ve önerileri ile katkı sağlamaları önem arz etmektedir. 

Bu nedenle söz konusu mesleklerin revizyonu için tarafımızca yapılan çalışmaları incelemeniz ve görüşlerinizi ekte bulunan ilgili mesleğe ait Ulusal Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu’nu doldurarak 09.05.2022 tarihi saat 17:30 a kadar belgelendirme@aesob.org.tr e-posta adresine ve/veya Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin Cad. No:14 Gürcan Apt. Kat:2 Daire:3 Kepez/ANTALYA adresinde bulunan AESOB Proje ve Eğitim Merkezimize gönderilmesini rica ederiz. 


EKLER

Ek1. MYK yazısıSIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM ve SERVİS ELEMANI - SEVİYE 4


SIHHİ TESİSATÇI - SEVİYE 3


ISITMA TESİSATI BAKIM ONARIM ve SERVİS ELEMANI - SEVİYE 3


DOĞAL GAZ SAYAÇ TAKMA SÖKME ELEMANI - SEVİYE 3


BİREYSEL VE TİCARİ KLİMA SİSTEMLERİ MONTAJCISI - SEVİYE 3


BİREYSEL ve TİCARİ KLİMA SİSTEMLERİ MONTAJ ve SERVİS ELEMANI - SEVİYE 4